Průmyslová
automatizace (MES)

Vyvíjíme a vyrábíme průmyslové řídicí systémy (MES) na zakázku. Máme k dispozici specializované pracovníky pro návrh konstrukce s využitím elektromechanických, pneumatických a hydraulických prvků, snímačů, měřicích a řídicích komponent, a také pro tvorbu programového vybavení i pro finální výrobu. Navrhujeme a realizujeme také robotická pracoviště pro automatizaci výrobních procesů. Jsme schopni navrhnout a realizovat jednoúčelové výrobní, měřicí a kontrolní přípravky nebo pracoviště podle potřeb zákazníka.

Více informací

Digitalizační
technologie

Navrhujeme a realizujeme digitalizační pracoviště s knižními skenery Atlas v konfiguracích odpovídajících potřebám zákazníků. Náš modulární, multiuživatelský produkční software Sirius slouží pro zpracování rozsáhlých datových souborů s vysokým podílem automatizace postupů, mezi něž patří kromě správy obrazových informací i tvorba metadat, příprava dat pro archivaci, OCR, hromadné zpracování formulářů atd. Náš evidenční a kontrolní systém EWA výrazně zkvalitňuje zpracování dokumentů a přispívá ke zvýšení efektivity práce.

Více informací