Speciální skenery a software pro průmyslovou výrobu mají rozsáhlé využití ve strojírenské výrobě, gumárenském průmyslu, automobilovém průmyslu nebo kožedělné výrobě při on-line měření plochých předmětů s velikostí odpovídající až formátu A1 a porovnání rozměrů předmětu s výrobní dokumentací, včetně stanovení míry shody. Velkou výhodou je minimalizace zmetkovitosti a obrovská úspora materiálu.

Průmyslový 3D skener SAMSON

Průmyslový velkoformátový 3D skener SAMSON byl vyvinut pro potřeby průmyslové výroby a zajišťuje optické měření fyzických rozměrů objektů. Je vybaven speciálním softwarem PROXIMA pro vyhodnocování výsledků měření a jejich vizualizaci, a zejména pro automatické vyhodnocování shody naměřených rozměrů s výkresovou dokumentací.

Slouží pro kontrolu tvaru plochých dílů s velikostí odpovídající až formátu A1, bez vlivu lidského faktoru. Je určen zejména pro díly s malou tloušťkou (látky, kůže, papír, umělé hmoty, plechy, výseky apod.).

Obrysové měření výrobků SW Proxima

Software Proxima přímo spolupracuje se skenerem SAMSON, přejímá z něj data a výrazně minimalizuje ruční operace. Kontroluje skenované rozměry a tvary porovnáním s výkresovými hodnotami. To umožňuje v extrémně krátké době analyzovat vyrobený díl, přijímat opatření k odstranění neshod a řešit příčiny jejich vzniku, například opotřebení výrobních nástrojů, materiálové vady, tvarové změny střižných nástrojů a jiné. Všechny informace a data z měření jsou archivována a slouží současně pro statistické vyhodnocení a ke sledování historie a trendů.

Galerie

Zpět na Hlavní stránku Máte dotaz? Rádi byste se nás na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat