Novinka!
Systém pro práci s PSP balíky.


Unikátní nástroj pro zpětné zpracování, tj. úpravy, opravy a doplňování, stávajících PSP balíků a rovněž pro zpracování monografií a periodik podle současného standardu NDK pro VISK 7.

Sirius je digitalizační systém z naší produkce určený pro práci s rozsáhlými datovými soubory vznikajícími při skenování dokumentů. Zajišťuje správu dokumentů, přípravu dat pro systémy archivace, zpracování a ukládání obrazových informací, optické rozpoznávání znaků (OCR), vytěžování dat a práci s texty, zpracování formulářů, pořizování metadat, článkovou tvorbu (pro databázi ANL) a mnoho dalších funkcí.
Systém neustále upravujeme a zdokonalujeme. Nejnovější verzí je Sirius PSP Editor, který je určen pro práci s už vytvořenými PSP balíky.

Základní charakteristiky a funkce nové verze Sirius PSP Editor


Rozebrání původní struktury už existujících PSP balíků
 • Obnovení a načtení struktury PSP balíků do stavu, z jakého byly generovány
 • Zpracování libovolných PSP balíků – z produkce naší i třetích stran
 • Podpora všech verzí PSP balíků: načtení libovolného PSP balíku do našeho systému Sirius
 • Následná editace veškerých metadat PSP balíku přímo v systému Sirius
Import_PSP

Import a rozebrání PSP balíku

Orez

Sirius PSP Editor – ořezání dokumentu

Modifikace obrazových dat a metadat ve struktuře stávajících PSP balíků
 • Úpravy, opravy a doplnění popisných metadat v PSP balících
 • Úpravy, opravy a doplnění autorskoprávních metadat
 • Úpravy, opravy a doplnění vnitřních částí PSP balíků
 • Úpravy, opravy, doplnění stránek do PSP balíku
 • Úprava ořezu, vyrovnání, OCR dokumentů, obrazové korekce dokumentů
 • Oprava nevalidních PSP balíků
 • Oprava původního nekvalitního rozpoznání znaků novým generováním OCR
 • Vkládání, vyjímání, přesouvání stránek v PSP balících
 • Úpravy, opravy nesprávných dat, doplňování nových dat podle standardu
Článková tvorba (ANL)
 • Rozšíření stávající popisné struktury o nová analytická data – články
 • Generování článků ve stávající struktuře PSP balíků, i když obsahují pouze skeny nebo jen OCR
 • Opravy, úpravy a doplnění struktury podle individuálních požadavků zákazníků
Import_PSP

Tvorba článků pro použití v databázi ANL

Vytvoření nových PSP balíků
 • Generování PSP balíků z upravených dat podle nejnovějších standardů NDK : Periodika 1.8, Monografie 1.4

 • A samozřejmě také tvorba nových PSP balíků z dodaných podkladů:
 • skenování
 • zpracování skenů
 • OCR, ANL podle požadavků zákazníka
 • tvorba PSP balíků odpovídajících současnému standardu NDK
Export_PSP

Export nového PSP balíku podle stávajícího standardu NDK

Další informace a případné cenové nabídky vám sdělíme na vyžádání.
Máte-li o ně zájem, zavolejte nám na číslo +420 517 334 070,
nebo nám napište na adresu: info@ee.cz

Zpět na Hlavní stránku Máte dotaz? Rádi byste se nás na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat