Hlavním úkolem knihoven je nejen zapůjčení tištěného nebo jiného média, ale hlavně uchování dokumentů a zajištění potřebných informací, které by měly být snadno dohledatelné. Veškeré tyto služby významně ulehčuje digitalizace dokumentů.

Firma Elsyst Engineering dlouhodobě spolupracuje s Národní knihovnou ČR na projektech souvisejících s digitalizací a zpřístupněním dokumentů široké veřejnosti. Knihovnám poskytuje komplexní služby v oblasti digitalizace mikrofilmů a digitalizace papírových dokumentů různých formátů, volných listů i knižních vazeb. Zpracovaný digitální archiv je možné začlenit do interních aplikací knihoven nebo jej zpřístupnit uživatelům internetu, např. pomocí systému Kramerius. Papírové dokumenty skenujeme až do formátu A1, formátů do velikosti A3 poloautomaticky.

Naše nabídka:
  • digitalizace monografií
  • digitalizace periodik
  • digitalizace map
  • digitalizace historických tiskovin
  • digitalizace výkresů
  • digitalizace vzácných tisků

Monografie a periodika

Digitalizace se provádí na knižních skenerech z originálních dokumentů při zachování všech pravidel práce s dokumenty, v případě dokumentů uložených na mikrofilmu skenováním mikrofilmu, nebo mikrofiše. Zpracování metadat se provádí dle standardu NK ČR, a to až do úrovně ANL (analytické zpracování vnitřních částí dokumentu – kapitoly, články), nebo dle požadavků zadavatele. Při zpracování metadat (bibliometadata, technicko-administrativní metadata, OCR textů, …) dle standardu se využijí veškeré informace ze zpracovaného dokumentu, včetně informací uvedených v Souborném katalogu NK a dalších informací z knižních databází.

Digitalizace map

Digitalizovat je možné mapy, mapové podklady, speciální mapy aj. nejen podle standardu NK, ale i samostatně podle požadavku zadavatele, a to včetně struktury metadat.

Historické dokumenty

Zpracováváme také historické dokumenty (rukopisy, inkubálie, vzácné tisky apod.) a pořizujeme popisná metadata dle předpisu pro zpřístupnění dokumentů NK v digitální knihovně historických dokumentů Manuscriptorium.

Galerie

Zpět na Hlavní stránku Máte dotaz? Rádi byste se nás na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat