Digitalizaci dokumentů ve velké míře využívají archivy, muzea, galerie a další kulturní instituce, aby předešly poškození a ztrátám často vzácných a jedinečných historických dokumentů, ohrožených nejen lidskou činností, ale např. i degradací papíru vlivem kyselosti prostředí. Moderní technologie umožňují zachování velkého množství tohoto kulturního dědictví právě pomocí digitalizace.

Uchovány mohou být:
  • obecní, židovské a vojenské matriky
  • kroniky obecní, ale i různých spolků
  • pozemkové knihy
  • indikační skici
  • sčítací archy a jiná evidence (obyvatel, poplatků aj.)
  • pečetě
  • historické knihy a listiny …

Matriky (obecní, vojenské)

Obecní, vojenské nebo i jiné matriky patří mezi nejžádanější archiválie, které slouží nejen k badatelské činnosti. Výstupy z digitalizace matrik jsou věrnými a kvalitními kopiemi.

Kroniky

Pro budoucí generace je důležité zachovat i kroniky měst, obcí a spolků. Digitalizace vám umožní zpřístupnit a publikovat tyto archiválie také na internetu.

Pozemkové knihy

Pozemkové knihy slouží k evidování vlastnictví pozemků a nemovitostí a mají za sebou již dlouhou historii a tradici. Digitalizace vám umožní uchovat toto historické dědictví, na které navazuje současný katastr nemovitostí.

Historické mapy, indikační skicy

Digitalizace historických map a digitalizace indikačních skic je pro kulturní odvětví významným přínosem. Při skenování těchto archiválií zaručujeme minimální riziko poškození předlohy. Indikační skici dokážeme zpracovat pomocí námi vyvinutého softwaru Elmap Scan.

Historické knihy, listiny a rukopisy

Archivy a muzea využijí digitalizaci take pro historické knihy, listiny a rukopisy. S pomocí našich kvalitních a vysoce kalibrovaných skenerů zaručujeme perfektní výsledek se stejnými barvami jako u předlohy.

Staré tisky,vazby, zlacení, pečetě

Naše služby můžete využít u starých tisků, vazeb, ale také u pečetí, u nichž vám rádi poradíme s efektivním způsobem digitalizace.

Fotografie, filmy, mikrofiše

Kromě skenování a zpracování všech druhů papírových dokumentů běžných formátů dokážeme skenovat a zpracovat i fotografie, negativy, filmy a diapozitivy.

Sčítací operáty

Přínosem digitalizace je možnost prohlédnout si historické sčítací operáty, protože sčítání lidu se od roku 1869 opakuje pravidelně každých 10 let. Získaná data jsou cenným materiálem pro historiky, demografy, a také pro badatele pátrající po svých předcích a majetku.

Veduty

Součástí digitalizace může být mimo jiné i zpracování obrazu. Uchovat v archivu nebo v muzeu můžete veduty, které jsou cenným uměleckým nebo grafickým záznamem.

Skleněné desky

Nebráníme se ani zpracování a digitalizaci skleněných desek. Velmi často obsahují cenný historický materiál.

Galerie

Zpět na Hlavní stránku Máte dotaz? Rádi byste se nás na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat