VREOS je výrobní informační systém spadající do kategorie systémů MES (Manufacturing Execution Systems). Je přímo napojen na technologická zařízení ve výrobě, umožňuje výrobu on-line sledovat, plánovat, kontrolovat i odvádět a získané informace ve vhodné podobě prezentovat a přenášet do podnikového informačního systému. Tím zaručuje efektivní vyhodnocování a řízení výrobních procesů. Velkým přínosem je včasné odhalení a eliminace možných chyb a rychlý přehled o aktuálním stavu výroby. Systém VREOS využívá při získávání informací o probíhající výrobě moderní technologie založené na čárových kódech a čipech RFID pro jednoznačnou identifikaci nejen výrobků, materiálu, balení, ale i pracovníků. Sběr dat z přímo připojených technologických zařízení probíhá automaticky a on-line. Pracovníci ve výrobě používají při práci se systémem dotykové obrazovky, přenosné terminály, skenery apod., v závislosti na charakteru práce a požadavcích zákazníků. Systém VREOS je určen pro velké, střední i malé výrobní podniky různého zaměření. Vzhledem k modulární architektuře HW i SW se přizpůsobí konkrétním požadavkům.

Schéma VREOS

Blokové schéma systému VREOS

Řízení výroby s využitím systému VREOS začíná operativním plánováním zakázek na jednotlivá pracoviště, pokračuje přejímáním naplánovaných zakázek na výrobních terminálech operátorů strojů. Přitom se neustále automaticky monitorují stroje a průběh realizace zakázek, včetně dodržování technologických postupů, odepisování vyrobených kusů i zmetků, vizualizace výsledků kvality, automatického sledování prostojů a výkonu, přihlašování a odhlašování operátorů na pracovištích i aktualizace plánu výroby dle jeho aktuálního plnění. To je vše doplněno on-line vizualizací výrobních parametrů – plnění zakázek, prostoje a efektivita strojů, přítomnost a využití operátorů. Nedílnou součástí je následná analýza a reporting výsledků. Systém VREOS v současné době nabízí interface do systému SAP, a to ve dvou velkých závodech automotive.

Systém VREOS pokrývá následující oblasti:

 • On-line sběr dat z výrobního procesu, přímé připojení technologických zařízení libovolného typu
 • Využití technologie čárových kódů a RFID pro získávání informací o výrobě
 • Značení výrobků, balení, zajištění automatického tisku etiket podle nastavené výroby
 • Kontrola průběhu výroby při průchodu výrobků jednotlivými pracovišti výrobní linky
 • Zajištění kvality produkce zablokováním operací na pracovištích při zjištění odchylek od zadaných požadavků a finální kontrolou před odvodem výrobku
 • Odvádění práce s využitím čárových kódů nebo dotykových obrazovek
 • Automatický odvod výroby v reálném čase, včetně tisku VDA etiket (paletových štítků)
 • Konfigurovatelný přenos veškerých dat do podnikového informačního systému
 • Traceabilita – systém zaznamenává a ukládá důležité parametry výroby a výrobků a zaručuje zpětné dohledání parametrů, výrobků i balení podle stanovených kritérií - VREOS/T
 • Centrální správa systému – výrobky a jejich parametry, etikety, uživatelé, připojená technologie
 • Víceúrovňová struktura přístupových práv uživatelů
 • Možnost zavedení bezpapírové evidence, zobrazení pracovních postupů na přímo na pracovišti
 • Grafický výstup na přehledové TV obrazovky pro on-line zobrazení stavu výroby na lince
 • Snadné a rychlé přizpůsobení systému změnám ve struktuře linek.
 • Autodiagnostika klíčových částí systému včetně připojeného HW

Rozsah a řešení systému vyplývá z analýzy požadavků zákazníka a z návrhu jejich implementace pro požadovanou technologii. Systém VREOS byl vyvinut pro optimalizaci výrobních, balicích, skladových a speciálních průmyslových provozů. Propojení s nadřízeným logistickým softwarovým systémem uživatele při obousměrné komunikaci vytváří dynamický celek zajišťující od prvopočátku informace o celém průběhu výroby.

Zpět na Hlavní stránku Máte dotaz? Rádi byste se nás na něco zeptali, neváhejte nás kontaktovat